Priemyselné brány

Používajú sa všade tam, kde je stavebné otvory sú väčších rozmerov, osádzajú sa k nim silnejšie motory. Môžu byť v sekcionálnom alebo rolovacom prevedení. Ako doplnky sa často používajú pre svetlíky - hlavne vo výrobných halách. Sú vhodné aj do bytových priestorov.

Tieto brány obsahujú bezpečnostné prvky ako napríklad padacie brzdy, fotobunky a dotykové lišty už v základnej výbave.

design by studan